INLEIDING

Deze privacyverklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er is getracht zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met hetgeen in de Verordening gesteld is. Familiepark Terpstra heeft als uitgangspunt met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonsgegevens.

Familiepark Terpstra is bij het opstellen van deze privacyverklaring uitgegaan van de beginselen van Recron. Dit houdt in dat wij nooit meer gegevens vragen dan strikt noodzakelijk. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. 

Privacyverklaring Familiepark Terpstra- versie mei 2018

Grondslag

Toestemming;

Voor het verwerken van persoonsgegevens is (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokken persoon nodig. Daarvoor gelden de voorwaarden het vooraf en duidelijk toestemming geven voor de verzameling van de gegevens, het informeren van de betreffende persoon over het recreatiebedrijf en het doel van het gebruik van de gegeven. De toestemming altijd kan worden ingetrokken.

Doelen;

 • Informatie toesturen via de post dan wel e-mail en whatsapp
 • Facturen versturen digitaal
 • Telefonisch contact
 • Website beheer

Privacyverklaring Familiepark Terpstra- versie mei 2018

Grondslag 2. Leveranciers & Adviseurs

Toestemming;

Voor het verwerken van persoonsgegevens is (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokken persoon nodig. Daarvoor gelden de voorwaarden het vooraf en duidelijk toestemming geven voor de verzameling van de gegevens, het informeren van de betreffende persoon over het recreatiebedrijf en het doel van het gebruik van de gegevens. De toestemming altijd kan worden ingetrokken.

De grondslag voor het bewerken van de gegevens voor de leveranciers en adviseurs, waaronder ook de (persoons)gegevens van de caravaneigenaren van die leveranciers en adviseurs is een doorgaans een bestaande en vaak voortdurende (contractuele) relatie met die leverancier of adviseur. En als die contractuele relatie er (even) niet meer is, dan is er vaak wel een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Doelen;

 • Communicatie
 • Opdrachtverstrekking
 • Betaling van facturen
 • Aanleveren van gegevens
 • Aanleveren van informatie
 • Verkrijgen van informatie

Gemeente t.b.t. Toeristenbelasting

Installatietechniek Ruijg t.b.t. collectief contract

Johan Cupido website ontwerper/beheerder

Privacyverklaring Familiepark Terpstra- versie mei 2018

Privacyverklaring

Identiteit;

Adres even als contactadres voor privacygerelateerde vragen;

Familiepark Terpstra

Noordlandweg 16

8891HP Midsland Noord

info@familieparkterpstra.nl

06-13333283

0562-448927

K.v.K. 63256428

BTW. NL001452074B23

Rekeningnummer: NL 17 ABNA 0477 6740 38

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld zijn.

Doeleinde;

 • (koop) contract opmaken
 • Door sluizen van gegevens voor verhuur
 • Het opslaan van gegevens voor de wachtlijst t.b.t. staanplaats

Gebruik van cookies;

n.v.t.

Nieuwsbrieven;

n.v.t.

Inzage, correctie en recht van verzet;

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Daarnaast kunt u ons via de mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Aanpassen privacy statement;

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen

Beveiliging;

 • De uitgeprinte exemplaren zitten in een map in een kast die op slot kan
 • De digitale versie staan op een computer met wachtwoord die wordt onder houden door een ict-er (o.a. beveiligingsprogramma tegen virussen, regelmatig check van ict-er)
 • De back-up wordt bewaard in een kast die op slot kan
 • De computer zelf zit vast aan een kabel

Privacyverklaring Familiepark Terpstra- versie mei 2018

Copyright Familiepark Terpstra 2019